Kalkbruken i husförh
Kalkbr. i husf. del2
Kalkbr. i husf del3
Kalkbruken 1930
1930 års släkter
Kalkruken i bilder
Kalbruk i Vilske
C W Wettergren
Kalkbrukshistoria

När  kalkbrytningen började i Skår och Gökhem var det i Hulegårdens Kalkbruk.  1839 flyttar Magnus Isaksson född 1796 och hustrun Stina Andersdotter född 1800 hit från Trädgården i Skår. De har flera barn men de som lever efter 1850 är Anna Stina född 1835 och Sara Gustafva född 1841. Hustrun Stina avlider 6/6 1852 av kramp och Magnus den 19/4 1869 av ålderdom, boende på Hulegården.

1855 flyttar Anders Andersson hit och 1856 gifter han sig med Maria Elisabeth Lidholm. De får en dotter Maria Sofia 10/11 1856 som dör efter en vecka. Året därpå flyttar de till Nedre Kappelsgården i Falköpings Landsförsamling.

Hit kommer nu Albrekt Holst som föddes 5/3 1824 i Tysslinge.  Hans föräldrar var Albrect Albrektsson Holst född 1794 och Lena Maja Andersdotter, äldst av fem syskon. Fadern var Alunarbetare på Latorps Alunverk ( utanför Örebro ) som hade många anställda vid den här tiden.  Han gifter sig med Johanna Lundgren född 5/5 1825, även hon född i Tysslinge. De får två barn födda i Tysslinge, två barn födda i Berg. 1857 flyttar de från Floby till Hulegården då även dotter Ema Wilhelmina föds 11/5 1857. Två döttrar till föds här på kalkbruket. Flyttlasset med familjen drar härifrån 4/11 1863 till Seglora. 1865 flyttar de till Berg församling där de bor på Kalkberget, här dör Albrekt 25/6 1874.

Stora Älebergs Kalkbruk ägs av Nordenfelt och hit flyttar 1857 drängen Johannes Bredberg född 16/7 1820 i Dimbo med hustru Britta Kingren född 8/5 1826 i Ek. Johannes far var soldat i Dimbo på Stora Holmen, han hette Anders Djärv och levde mellan 1792 och 1845. Johannes och Britta flyttar till vilske-Kleva 1862.

Vem var ägaren till Stora Älebergs kalkruk, Kaptenen Leonard Magnus Nordenfelt ? Han föddes 29/7 1829 på Torp i Surteby socken, fadern var Enar Vilhelm Nordenfelt som även han var militär, senare landshövding i Blekinge och representant i Första kammaren. Leonard var löjtnant vid Älvsborgs regemente mellan åren 1845-52. Senare mellan åren 1852-62 var han löjtnant och sedan kapten vid väg och vattenbyggnadsgåren, deltog i sjösänkningsföretag samt i kanal och järnvägsbyggande. Han valdes till statsrevisor 1867-68 och representerade 1868-85 Göteborgs och Bohus län i riksdagens första kammare. 1881-94 var han lantmäteridirektör. Bodde då i Stockholm, Hedvig Eleonora församling. Hans fru Anna Maria Gibson född 1830 i Göteborg avled 1894 och Leonard avled 20/8 1900. De båda är begravda på Stockholms norra begravningsplats.

När man sedan läser i husförhöret för åren 1865 1869 ser man att det finns fyra kalkbruk. På Stora Äleberg bor nu Johannes Pettersson som är  barnbarn till Anders Andersson i Ledsgården.  Johannes född 9/2 1830 bor här med sin hustru Cajsa Johansdotter född 6/6 1828 i Gökhem.De gifte sig i Gökhem 4/10 1857. De flyttade hit 1/11 1862 med barnen Augusta Charlotta född 1858, hon står som dövstum ( detta betydde troligen inte att hon var stum utan endast döv ), Johan Alfrid född 1861. Senare föds barnebn Claes Emil född 1864 och Per August född 1867. Dessa två söner kommer att ta sig namnet Mellin, Per utvandrar med hustru och tre barn senare till Amerika medans Per kommer att bli kalkbruksägare på Storegården i Skår.

Nästa kalkbruk är Storegårdens kalkbruk där Johan Larsson Alm född 17/11 1816 är arbetskarl. Gift sedan 1852 med hustrun Inga Stina Johansdotter och deras barn, Anna Lisa född 1845, Clara född 1855, Alfrid född 1857, Augusta Charlotta född 1860, Johan född 1862 och Ida Mathilda född 1866.

På Hulegårdens kalkbruk bor familjen Albert Holst, men de flyttar 1863. Ny ägare är Fanjunkare Setterberg.  Här bor nu arbetskarl Svante Andersson Fröjd född 24/9 1828 i Wånga med hustru Maria Lisa Svensdotter född 28/5 1824 och deras barn Frans Johan född 1853 och Clara Christina född 1858. Dessa två barn kommer inte att fortsätta inom kalkbruks rörelsen. Vem fanjunkare Serreber var och var han bodde vet jag inte.

Lilligårdens Kalkbruk ägs av Löjtnat Wettergren på Ladås, hit flyttar 1/11 1866 arbetskarlen Johannes Andersson med hustru Clara Johansdotter samt barnen Augusta Charlotta född 1863, Axel Edvin född 1864 och Axel Edvin född 1866. Det första barnet som föds här är Maria Josefina född 30/12 1866. Här på Lillegårdens Kalkbruk kommer släkten att bo tills Sanfrid avlider 10/8 1951.

Vidare framåt i tiden, nu i husförhöret för 1868-1876, i Stora Älebergs kalkbruk har Johannes med familj flyttat därifrån 1868. Tre år senare 1871 flyttar Johannes tillbaka, dock har hans hustru Cajsa Johansdotter avlidit. Den nya frun i huset Gustafva Sophia född 3/7 1849 i Ullene har med sig en dotter Amanda Adalia född 1871. De får en gemensamdotter Anna Olivia född 13/9 1873. Kalkbruket ägs fortfarande av Nordenfelt. Här bor också arbetskarlenAnders Jonsson född 18/2 18832 med hustru Greta Johansdotter född 5/12 1834 i Gudhem. De har sönerna Emil född 1864 och Karl Oskar född 1868, båda födda i Ullene. Familjen flyttade hit 10/11 1872.

De bor senare på Kvarntorpet i Gökhem, 1887 emigrerar Emil och Karl Oskar till Amerika. Efter Anders död den 16/5 1892 emigrerar även Greta till Amerika den 3/5 1893. De hade tre barnhusbarn hos sig , Anders Gustaf Carberg som dog 1889, August Vilhelm Engström född 1888 och Torborg Olivia Kristina Olson född 1884 alla tre födda i Stockholm, de två flyttade från familjen 30/1 1893.

På Storegårdens Kalkbruk bor familjen Johan Larsson Alm kvar, flyttar härifrån 1871 till Gategården i Skår Gökhem. 1886 flyttar de till Skattegården Skår Gökhem. Här avlider Johan 26/4 1902, hustrun Inga Stina avled 25/3 1898. Sonen Alfrid Alm blir soldat i Vilske-Kleva som hans farfar Lars Alm var i Gökhem.

Kalkbruket på Storegården i Skår står att det ligger på Stora Älebergs Ägor, lite tveksam till vilket det tillhör. Hit flyttar arbetskarlen Lars Niklasson den 24/9 1873 från Flo. Med sig har han resten av familjen hustrun Maja Katarina Johansdotter född 21/1 1843, barnen, Carl Gustaf född 1869 och Mathilda Kristina född 1871. Första barnet som föds i gökhem är Anders Johan 1874 som dock avlider knapp sju månader gammal.

Till Hulegårdens kalkbruk kommer från Ullene 24/4 1874 en familj alla födda i Gökhem. Det är Johannes Petterson född 1812, hustrun Sara Karlsdotter född 1820, sönerna Frans Alfrid född 1859 och Alexander född 1866. Hit kommer 1875 ännu en familj bestående av Olaus Svensson född 1846 i Larv , hustrun Maria Lisa Johansdotter född 4/3 1850 och sonen Karl Gunnar född 1874 i Gökhem liksom Maria Lisa.

Arbetskarlen Svante Andersson Fröjd flyttar från Hulegården 1869 till Bältaregården i Gökhem. Familjen Johan Petterson född 1812 flyttar hit 1868 och bor här till1872 då de flyttar till Vilske-Kleva. Kvar blir sonen Per Johan Johansson född 27/6 1844, gift med Anna Kajsa Jonsdotter född i Marka 28/3 1841. Barnen Carl Edvard född 1868, Anna Olivia född 1869 och Janna Reinhold född 1872. De har även en dräng Carl Gustaf Johansson. Vidare inhyses Gustaf Carlsson född 1824 hustrun Bolla Greta Jacobsdotter född 1836 samt barnen Carl Lorentz född 1861 och Johan Vilhelm född 1875.

Även inhyses änkan Lisa Jonsdotter född 1793.

Vid Åsen Skårs Kalkbruk bor Johannas Petterssons familj kvar, de flyttar dock 1871 härifrån. Några år senare 1875  kommer familjen Niklasson hit . På lillegården är det oförändrat förutom att det blivit några barn till.

I husförhöret 1876-1883 dyker Bältaregårdens kalkbruk upp.  Arbetskarlen Jonas Larsson bor här, han föddes i Gökhem 30/7 1830. Hustrun Maria Elisabeth Fredriksdotter föddes 24/4 1835 i Falköping deras barn är Matilda Sofia född 1856, Frans Wilhelm född 1858, Johan Valfrid född 1860, Mina Charlotta född 1866 och Selma Eugenia född 1869. Familjen flyttar till Edsvära 1877 utom Frans Wilhelm som flyttar 1876, vet ej vart. 1882 flyttar arbetskarlen Gustaf Johansson född 7/8 1843 med hustru Klara Adamsdotter född 14/10 1860 och dottern Anna Sofia född 1882.

På stora Älebergs kalkbruk bor familjen Pettersson kvar. Barnen från första äktenskapet flyttar hemifrån, Johan Alfrid 1878,  Claes Emil 1879 och Per August 1882. Det tar sig efternamnet Mellin, claes och Per Emigrerar till Amerika medans Johan Alfrid blir kvar i Gökhem som kalkbrukare. Johannes och resten av familjen emigrerar till Amerika 7/5 1780.

Gustaf Karlssons familj står nu som boende på kalkbruket Skattegården i Skår, i det äldre husförhöret stå de som inhyses  på Hulegårdens kalkbruk.

Vid kalkbruket på Hulegården där Johannes Pettersson född 1812 bor, kommer sonen Carl Gustaf Johansson tillbaka 1876 med sin hustru Klara Johansdotter Alm. De får barnen Helga Paulina född 1878 som avlider fem år senare och sonen Julius Ferdinand född 1883. 1877 flyttar Olaus Svensson med sin familj härifrån, Olaus avlider 30/12 1877 och hustrun gifter senare om sig och bor 1900 i Slöta församling.

Åsens Kalkbruk som ägs av fanjunkare Schön, här bor familjen Lars Niklasson som kom från Flo. 1877 flyttar änkan Kajsa Larsdotter född 25/1 1822 hit med sonen Frans född 1859, han emigrerar till Amerika 20/8 1879. Även mågen Johan Andersson född 1851 och hustrun Johanna Svensdotter född 1856. Här föds deras två barn Frans Oskar född 1879 och Elin Maria Axelina född 1881. Maken Johan som den 14/3 1883 tar livet av sig genom att hänga sig, står som handlande i dödsboken där står ven att han gjorde det i Stockholm. Sonen Frans dör 19/9 1900 av reumatiskvärk.

Lillegårdens kalkbruk där är som jag skrivit om tidigare Johannes Anderssons familj bor kvar.

Det sista husförhöret som är mellan åren 1883-1895 där dyker Kalkbruket Rättaregården i Skår upp.  Här bor Gustaf Johansson född 1843 med hustru Klara Adamsson född 1860. De har döttrarna Anna Sofia född 1882 och Edla Karolina född 1884. Samma år som Edla föds flyttar familjen till Storegårdens kalkbruk.  Den 22/11 1894 kommer den nye arrendatorn Karl Lorentz Gustavsson , son till kalkbruksarbetaren Gustav Karlsson. Han flyttar senare till Björsgården i Vilske-Kleva. Samma tid flyttar även Frans Alfrid Odén född 1865 och hustrun Alma Amanda Törnqvist född 1863. Dottern Anna Viktoria född 1889 föjer med hit och 1895 föds här Hildur Justina.

Vid Stora Älebergs kalkbruk bor Johannes Petterssons dotter som var dövstum kvar.  Vidare är det ägaren Lars Olofsson född 1835, som flyttade hit 1886. Vidare hans hustru Johanna Gustavsson född 1835. Dottern Matilda född 1862, hon gifter sig 1890med Johan Alfred Jansson, 1900 bor de på Fridendslund i lägenhet där Johan Alfred är kalkbruksarbetare.  De övriga barnen är Anna Wilhelmina född 1864 hon emigrerar till Amerika 1887. Hilma Olivia född 1867 har en dotter som heter Hanna Alfrida Elisabet född 1892, fadern Alfred Frberg är i Amerika de gifte sig 18/12 1891, mor och dotter emigrerar 12/7 1895 till Amerika. Hjalmar Ludvig född 1871 emigrerade 27/5 1890 och Augusta Charlotta född 1876 åkte till Amerika 6/5 1892.

1884 kom det till Kalkbruket Storegården fd Trädgården en familj från Rättaregårdens kalkbruk i Skår. Detta var Gustaf johansson även med efternamnet Tunberg  med makan Klara Adamsdotter hon avlider 23/11 1893 i lunginflamation.Barna skaran ökas med Regina Elisabet född 1886, Ester Maria född 1889, Gustav Hilmer född 1891 och Karl Oskar född 1893.

På Getabotten Trädgården Skår bor Johannes Skarp född 1808 och dog 20/11 1889 han var gratialist, hustrun Maria Jonsdotter född 1837 samt barnen Augusta född 1872 och emigrerar 11/4 1890 till Amerika, Matilda Charlotta född 1874 även hon emigrerar till Amerika den 15/5 1899 och sonen Karl född 1876 flyttar till Vinköl församling 1893. Ny kalkbruksägare 5/11 1890 blir änklingen Anders Johansson född 31/1 1840, har med sig pigan Maja Greta Johansdotter född 22/10 1850.

Ägarförhållandena på kalkbruket Skattegården i Skår var att Anders Pettersson ägde ½ , Gustav Larsson Hulegården ¼  och Gustav Johansson Lillegården ¼. Här bodde Gustaf Karlsson född 1824 med hustru Bolla Greta Johansdotter född 1836 samt sonen Karl Lorents född 1861, Familjen flyttar härifrån 1887, från 22/11 1894 arrenderar sonen Karl Rättaregårdens kalkbruk, han avlider 27/3 1902 av lungsot i Björsgården.

Vid Hulegårdens kalkbruk har det inta skett så mycket, Johannes Pettersson bor kvar med hustru och två barn. Sonen Karl Gustaf Johansson bor här med sin familj. Dottern Emmy född 1888 avlider 1895 av scharlakarnsfeber.  Karls och Klaras son Julius Ferdinand flyttar senare i livet till Björsgården där han bodde vid sin död 1975. Julius som lämnade sitt arbete som kalkbrukare till jordbrukare efter köpet av Björsgården, hade stenbrytningen i blodet och tyckte  det var roligare att hitta en sten i åkern som måste bort än själva jordbruket.

Fortfarande står löjtnant Schön som ägare till Kalkbruket Åsen i Skår. Önkan Kajsa Larsdotter bor kvar, Johanna Svensdotter gifter om sig 28/11 1884 med Alfred Andersson född 1859. De får barnen Karl Henning född 1885 och Mårten Gustaf född 1889. Till Nyckelängen  flyttar 8/11 1893 Johan Alfrid Magnusson född 1868 med hustru Augusta Ekberg född 1869, de får barnen Nils Harald född 1893 och Gustaf Birger född 1895. 1891 åker Frans Gustafsson till Amerika kvar blir resten av familjen som flyttar hit 1891. Det är hustrun Kristina Andersdotter Sandelin född 1861, barnen Johan Vilhem född 1885, Karl Gustaf född 1886, Ingeborg Eleonora född 1888 och Frans Robert född 1889. Vidare bor familjen Niklasson på Åsen.

På Lillegårdens kalkbruk emigrerar Augusta Charlotta , Axel Edvin, Maria Josefina och Carl Wilhelm. Kvar blir Sanfrid som kommer att driva kalkbruket vidare, Amanda som gifter sig och är med sin make anmoder till Wilhelmssons släkten i Gökhem och Hilda som är min morfar Ragnars mor, hon avlider 1811. Mer om dessa finns att läsa både i kapitlet om Sanfrid och släkthistorian.

 

StartsidaSläkthistorianKalkbrukshistoriaVåra andra anorFotonLänkar