Gökhemshistoria
USA KL3
Lars Bägerleldt
USA KL3

USA KL 3

Vad har detta med USA KL 3 att göra med Gökhem kan man undra. För det tankarna till alla som utvandrade till Amerika för att söka lycka eller är det ett kod ord för något? Det är inte så spännande utan en ramsa för att komma ihåg lagren i berget där kalkbrotten låg.

Skårs kalkbruk ligger på västra sidan nedanför Mösseberg. Berget är ett så kallat platåberg precis som Kinnekulle, Halle- och Hunneberg. Dessa berg bildades för ca 400-570 miljoner år sedan. Mösseberg är 324 m.ö.h. och höjer sig drygt 100m över slätten. Namnet skrevs som Myrsubiaergh  år  1325, troligen kommer ordet Mösseberg från ordet möse dvs mosse.

Mösseberg liksom de andra  platåbergen  är uppbyggda av flera lager av så kallade sedimentära bergarter, dessa bildades då Sverige fortfarande låg under havsytan. De här bergarterna täckte förut hela landskapet men nötts bort utom på platåbergen. Orsaken är den stelnade magman, så kallad diabas som täcker våra platåberg. Diabasen är mycket hår och skyddar mot nedbrytning av vatten, vind och is.

Här är förklaringen på USA KL 3:

Trapp

Överst ligger den hårda skyddande diabasen som även kallas trapp. Diabasen är en vulkanisk bergart som trängde upp ur jordens inre för 280 miljoner år sedan.

Lerskiffer

Lerskiffern består av sedimenterade erosionsmaterial från Skanderna – vår fjällkedja.

Kalksten

Kalksten bildades  av  kalkslam och rester av kalkrika djur som samlades på havsbotten.

Alunskiffer

Näringsrik lera och slam bildade alunskiffern.

Sandsten

Sandstenen är underst av de sedimentära bergarterna. Som namnet säger består sandsten som samlades på urberget när detta låg nära vattenytan.

Urberget

Mösseberg vilar på urberget som består av gnejs  och bildades för 1500 miljoner år sedan.

 

 

StartsidaSläkthistorianKalkbrukshistoriaVåra andra anorFotonLänkar