Gökhemshistoria
USA KL3
Lars Bägerleldt
Gökhemshistoria

Vad står i historie boken?

Gökhems historia

Gökhem nämns första gången 1257 i ett biskopsbrev. I Västgötalagens lagmanslängd  som tredje lagman nämns Tore Räv från Gökhem. Kyrkan anses vara från 1100-talet, dateringen av ekvirket från koret visar att träden fällts 1077. Man kan då anta att kyrkan invigdes 1078. Sydost om församlingskyrkan finns en ruin av ytterligare en medeltids kyrka. Detta var troligen en gårdskyrka och ruinen kallas Överkyrka. Inom församlingen sägs det att vid Skår låg det ytterligare en , men finns inget nedtecknat i några handlingar från den tiden.

Inom församlingen  har det funnits 6 st byar.

Gökhems by:  Gårdarna runt kyrkan.

Remmen:  Gårdarna sydost om kyrkan.

Holöja:  Gårdar som låg intill en utlöpande ås från Mösseberg.

Ravelstorp:  Söder om Holöja.

Valaberg:  De gårdar som låg vid Odenskulle.

Skår:  Längst norrut mot Vilske-Kleva.

Skårs by  där det sägs att det fanns en kyrka eller ett kapell som i så fall kunde ha funnits på Trädgården då man funnit skellett efter begravda personer där. Det man vet med säkerhet är att här var det tingsställe för Vilske härad under 1400 talet. Häradshövding Thyrne Skötta har den 14 november här utfärdat fastebrev på Kvissle kvar i Trevattna.  Här dömdes den 23 maj 1472 Magnus Pedersson att för mord och rån steglas ( stegling innebar att efter avrättning hängdes kroppen eller enbart tex huvudet upp till allmän beskådning som avskräckning för andra ).

Ödegården i Skårs by. Här har det varit komministerboställe. Gården har tillhört riksrådet Hogenskild Bielke men efter hans avrättning 1605 dömd såsom förbruten. Det dröjde dock till slutet av 1600-talet innan det blev komminister boställe. År 1757 brann det ner när Anders Lidholm var komminister, både han och familjen kunde rädda sig undan elden. När komminister Blomros dog 1848 var huset ruttet, så dagens byggnad är från återuppbyggnaden efter  1848.

Trädgården. Det är här man tror att Skårs kyrka eventuellt låg. Här har funnits en tvåvåningsbyggnad av sten uppförd av Rolf Herman Trolle i mitten av 1800-talet.Det fanns åtminstonde in på 1920-talet en apel i trädgården som benämndes ” Trolles apel”, här fanns även en flygel till den gamla byggnaden innehållande en tvättstuga och ett par andra rum. Över springorna i taket var gamla regementsordrar över klistrade. Trolle ligger begravd på Gökhems kyrkogård.

Storegården.  I en bok från 1920 kan man läsa följande om storegården. Gården är känd för sina ihåligheter i kalkstensberget, vilka benämns jättestugorna. Dessa har blivit förstörda av kalkrytningen så att de numera är borta. Det var Markusbäcken som vid vårflödena skapade dessa grottor. Det var flera mindre håligheter sam en stor grotta som man kunde gå in i via en ingång från sidan av Disa kärr.                                                                                                                                                                                               

Det berättas att en ung oförvägen sälle en gång begav sig in i jättestugan i Skår. Han medtog ett rep vilket han rullade upp så fort han gick in för att hitta ut igen. Han kom snart till en dörr, och där hängde ett par strumpor på ”dörrafånget”. Dessa tog han och skyndade vägledd av repet ut ur grottan. De utanför väntande kamraterna som varit vittne till vågstycket blev förstås nyfikna när de fick se jättestrumporna och började nypa i dem. Män då small det till som ett sprängskott avlossats inne i berget och hela tog förskräckt till flykten

StartsidaSläkthistorianKalkbrukshistoriaVåra andra anorFotonLänkar